आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय ;परवानग्यांची संख्या 70 वरून 10 पर्यंत कमी केली

मंत्रिमंडळ निर्णय

मुंबई – राज्यात हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी 70 परवानग्यांऐवजी आता 10 परवानग्या तसेच 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागतील.

परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी फक्त 10 परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागू करण्यात येतील.

जेथे कायद्याने कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही अशा सर्व परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाचा राहील. या सेवा “महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम 2015” च्या कक्षेत आणण्यात येतील.

आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरीता “एक खिडकी योजना” अंतर्गत एकाच ऑनलाईन अर्जाव्दारे परवानग्या देण्याबाबतची कार्यवाही पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येईल.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

*कृषी पंप धारकांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली राबविणार*

राज्यातील कृषी पंप अर्जदारांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रुपये 2,248 कोटी (346 दशलक्ष युएस डॉलर) इतके कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दि. 31 मार्च, 2018 अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व कृषीपंप अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन / राज्य शासन व महावितरण कंपनीमार्फत अनुषंगिक करार करण्यात येणार आहेत.
—–०—–

महिला व बाल विकास विभाग

*नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या*
*कर्ज परतफेड, कालावधीबाबत निर्णय*

नव तेजस्विनी-महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून घेण्यात येणारे दीर्घ मुदतीचे कर्ज 1.25% व्याज दर व 0.75% सेवा शुल्क‍, कर्जाच्या परत फेडीसाठी 5 वर्ष अधिस्थगन कालावधी (Moratorium Period) आणि कर्जाची परतफेड ही कार्यक्रम पुर्ण झाल्यानंतर 5 वर्षानंतर सुरु होवून 20 वर्षापर्यंत करण्यात येईल असा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

“नव तेजस्विनी-महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” सन 2018-19 ते सन 2023-24 या सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये राबविण्याचे माविमने प्रस्तावित केले असून सदर कार्यक्रम राबविण्याकरिता एकूण ₹528.55 कोटी एवढया रक्‍कमेच्या अंदाजपत्रकास 2018 मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
तथापि, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व आयफॅड ने प्रत्यक्षात प्रस्ताव तयार केल्यानंतर आयफॅड सहाय्याची एकूण रक्कम $51.40 मिलियन इतकी येत असून, त्यापैकी $38.0 मिलियन कर्ज रक्कम सद्य:स्थितीत व उर्वरीत कर्ज रक्कम $12.0 मिलियन आयफॅड कडून प्रकल्प कालावधीत अदा करण्यात येईल, व याव्यतिरिक्त $1.40 मिलियन इतकी रक्कम आयफॅड कडून ग्रँट रुपाने प्रकल्पामध्ये मिळेल. तसेच या प्रकल्पात शासनाचा हिस्साही प्रत्यक्षात प्रस्ताव तयार केल्यावर $29.20 मिलियन येत असल्याने एकूण प्रकल्प किंमत $80.60 मिलियन (अंदाजे ₹523.00 कोटी) इतकी होत आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे.

*आयफॅड :- ₹ 334.10 कोटी*
*महाराष्‍ट्र शासन ₹ 188.88 कोटी*

वित्त मंत्रालयाच्या संदेशानुसार आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी सहाय्यित “नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” राबविण्यासाठी घेण्यात येणारे कर्ज व त्यावरील व्याज तसेच परतफेडीच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत. :-

1) “नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने $81.46 मिलियन (₹528.55 कोटी) ऐवजी $80.60 मिलियन (₹523.00 कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2) दि.1.1.2018 पासून भारत “आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी” च्या मार्केट रेट या श्रेणीत येत असल्याने या प्रकल्पास मिळणारे कर्ज हे ब्लेंड टर्मवर आधारित ऐवजी मार्केट रेट म्हणजे सर्वसाधारण अटींसह बाजारभावानुसार घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

3) या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 05 वर्षे अधिस्थगन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड सुरु होऊन ती 20 वर्षापर्यंत होणार असल्याचे यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. त्याऐवजी सुधारित अटी व शर्तीनुसार कर्जाची परतफेड पहिल्या 3 वर्षाच्या ग्रेस कालावधी नंतर पुढील 15 वर्षामध्ये करावी लागणार असून पहिल्या 3 वर्षाच्या ग्रेस कालावधी मध्ये केवळ व्याजाची परतफेड करावी लागणार असल्याने, अधिस्थगन कालावधी व कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी यामध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

*महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील*
*कुलगुरु व प्र-कुलगुरु पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ*

महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथिल शासनामार्फत निर्माण केलेल्या (28 संवर्गातील 142 पदे) पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे.

तथापि, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कुलगुरु हे अध्यापकीय पद असल्यामुळे त्यांचा वेतनस्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे लागू करणे प्रस्तावित होते.

तसेच, प्र-कुलगुरु पदास विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगात ॲकडेमीक लेवल-14 याप्रमाणे वेतन संरचना लागू करण्यासंबंधी प्रस्तावित होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच, त्याअनुषंगाने या पदावरील व्यक्तींसाठी सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणीतील फरकाची थकबाकी व वेतनापोटी आवश्यक वार्षिक आवर्ती रक्कम मंजूर करून खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
—–०—–

*इतर :*

*कामगार संहितांबाबत सादरीकरण*

केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यातील तरतुदी एकत्र करून तयार केलेल्या वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता अशा 4 संहिता तयार केल्या असून त्यांना राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली आहे. मात्र, यांच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर झाली नाही.
या संहितांमधील नव्या तरतुदींची माहिती देणारे तुलनात्मक सादरीकरण आज सचिव, कामगार विनिता सिंघल यांनी मंत्रिमंडळासमोर केले.
——

*शाळा उघडण्याबाबत*

राज्यातील शाळा वाढत्या कोविड प्रादुर्भावामुळे 15 ऑक्टोबरपासून सुरु न करता दिवाळीनंतर सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे याबाबत आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाला दिले

63 thoughts on “आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय ;परवानग्यांची संख्या 70 वरून 10 पर्यंत कमी केली

 • April 6, 2023 at 5:16 pm
  Permalink

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 • April 10, 2023 at 5:06 pm
  Permalink

  There is evidently a bunch to know about this. I assume you made some good points in features also.

 • April 14, 2023 at 2:17 am
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 • April 14, 2023 at 7:31 pm
  Permalink

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 • April 22, 2023 at 9:30 pm
  Permalink

  Wow! Thank you! I continually needed to write on my site something like that. Can I implement a fragment of your post to my site?

 • May 1, 2023 at 5:13 pm
  Permalink

  Thanks for another great article. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 • June 30, 2023 at 2:05 pm
  Permalink

  I like this post, enjoyed this one regards for putting up. “The universe is not hostile, nor yet is it unfriendly. It is simply indifferent.” by John Andrew Holmes.

 • Pingback: buy jeeter juice cartridge online

 • July 20, 2023 at 7:16 am
  Permalink

  What’s up mates, fastidious article and nice urging commented
  at this place, I am actually enjoying by these.

 • Pingback: her response

 • September 1, 2023 at 11:51 pm
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering problems
  with your blog. It appears as if some of the text
  in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my browser because I’ve had this happen before.

  Cheers

 • September 2, 2023 at 2:25 am
  Permalink

  Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 • September 3, 2023 at 4:30 am
  Permalink

  I visited several blogs except the audio feature for audio songs existing at this web page is in fact wonderful.

 • September 3, 2023 at 4:49 am
  Permalink

  These are actually enormous ideas in about blogging.
  You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.

 • September 3, 2023 at 5:35 am
  Permalink

  I visited various websites however the audio feature for audio songs existing at this
  website is really wonderful.

 • September 3, 2023 at 5:41 am
  Permalink

  Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any suggestions?

 • September 3, 2023 at 6:05 am
  Permalink

  Remarkable! Its genuinely remarkable piece of writing, I have
  got much clear idea regarding from this piece of writing.

 • September 3, 2023 at 6:35 am
  Permalink

  Wonderful, what a weblog it is! This web site provides helpful information to us,
  keep it up.

 • September 3, 2023 at 6:49 am
  Permalink

  My partner and I stumbled over here different page and thought I might as well
  check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking over your web page again.

 • September 3, 2023 at 7:32 am
  Permalink

  I’m pretty pleased to uncover this web site. I want to to thank you for your
  time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it
  and I have you bookmarked to check out new stuff in your web site.

 • September 3, 2023 at 8:19 am
  Permalink

  I am not positive the place you are getting your information, however
  good topic. I must spend some time learning
  more or figuring out more. Thank you for excellent information I was searching for this info for my mission.

 • September 3, 2023 at 8:29 am
  Permalink

  Hi my loved one! I want to say that this post is amazing,
  great written and include approximately all vital infos.
  I would like to peer extra posts like this .

 • September 3, 2023 at 9:00 am
  Permalink

  Very good article! We will be linking to this particularly great post on our website.
  Keep up the good writing.

 • September 3, 2023 at 9:14 am
  Permalink

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 • September 4, 2023 at 6:51 pm
  Permalink

  Good blog you’ve got here.. It’s hard to find excellent writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

 • September 4, 2023 at 11:25 pm
  Permalink

  Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing such
  things, thus I am going to let know her.

 • September 5, 2023 at 12:45 am
  Permalink

  This Caersars On the internet Casino new-user
  bonus functions by way off the initial deposit, which we cover in the next step.

  Look into my website Trista

 • September 5, 2023 at 5:31 am
  Permalink

  These Lego sets can be compared to windows
  that open into another world. Each brick connects to another, allowing us to go
  back in history or into fantasy worlds. top lego kits worth buying Lego’s ability to capture the essence
  and iconic nature of FC Barcelona’s stadium is amazing.
  It’s a testament to their commitment to detail and
  authenticity. Lego sets itself apart by its meticulous attention to every
  detail. We can literally have our favorite stories in our hands.

 • September 5, 2023 at 8:32 pm
  Permalink

  At your common casino that accepts South Korean players, you can have yur pick amongst
  hudreds of slots of all sorts.

  Look info my blog :: Korea betting

 • September 6, 2023 at 3:44 am
  Permalink

  Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good
  paragraph.

 • September 6, 2023 at 4:16 pm
  Permalink

  It ticks all the correct boxes and should appeal to
  blackjack fans no matter whyat variants you choose.

  Here is my blog: here

 • September 6, 2023 at 4:20 pm
  Permalink

  Very rapidly this website will be famous amid all blog users, due to it’s nice articles or reviews

 • September 6, 2023 at 5:08 pm
  Permalink

  Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post
  thanks once again.

 • September 6, 2023 at 6:03 pm
  Permalink

  Why visitors still use to read news papers when in this technological globe everything is
  presented on web?

 • September 7, 2023 at 1:37 am
  Permalink

  I do not even know how I ended up here, but I thought
  this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous
  blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 • September 7, 2023 at 9:40 am
  Permalink

  I like it when individuals come together and share views.
  Great website, stick with it!

 • September 7, 2023 at 11:14 am
  Permalink

  This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

  Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one.
  A must read post!

 • September 7, 2023 at 11:45 am
  Permalink

  In our guide, we’ll break down the Bet365 Bet $1, Get $365 promotion in far more detail to explain all the ins and outs.

  Here is my webb blog … View website

 • September 10, 2023 at 12:27 pm
  Permalink

  Aside from soccer and tennis, the bk8 sportsbook gives wagering opportunities on eSports and volleyball.

  Feel free to visit my web blog – 슬롯사이트

 • September 11, 2023 at 6:51 pm
  Permalink

  I am regular reader, how are you everybody?

  This article posted at this web page is actually pleasant.

 • September 12, 2023 at 3:19 pm
  Permalink

  In 1997, Korea began Sports Toto (스포츠토토) which noow gives betting on thhe most comnmon Korean sports in fixed odds and
  operating odds formats.

  Also visit my web pae – Baccarat Game

 • September 12, 2023 at 8:02 pm
  Permalink

  Rather than cramming a full menu ontoo the page alongside hundreds of reside scores, Everygame prioritizes the data users are there for
  — match ups and live scores.

  Review mmy web page :: Korea Sports Betting

 • September 13, 2023 at 8:12 am
  Permalink

  My favorite relaxation therapy is building with Lego. It keeps me mentally engaged and helps me unwind
  at the end of a busy day. Wonderful Lego Sets Lego has captured
  the spirit and charm in the stories and characters that we love.

  Bricks allow us to relive our favorite stories. My architectural skills are so
  impressive that I built a LEGO Starry Night. Vincent van Gogh is proud!

 • September 13, 2023 at 4:56 pm
  Permalink

  Mobile typically delivers additional convenience than when you are playing on a desktop.

  Here is my webpage … Baccarat

 • September 13, 2023 at 10:10 pm
  Permalink

  About ten minutes away from the Jeju Airport, thijs casino is positioned inn the Jeeju Grand Hotel.

  Here is my homepage Baccarat Game

 • September 18, 2023 at 9:15 pm
  Permalink

  Spot on with this write-up, I really believe this site needs a great deal more attention. I’ll
  probably be returning to see more, thanks for the advice!

 • September 18, 2023 at 11:17 pm
  Permalink

  Hello to every , since I am genuinely eager of reading this
  blog’s post to be updated daily. It includes good information.

 • September 19, 2023 at 2:35 am
  Permalink

  First off I want to say excellent blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you
  center yourself and clear your head before writing.
  I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out.
  I do enjoy writing however it just seems like the first
  10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to
  begin. Any ideas or tips? Thank you!

 • September 20, 2023 at 4:42 pm
  Permalink

  whoah this weblog is wonderful i really like studying your posts.
  Keep up the great work! You understand, many persons are searching around for this info, you can help them greatly.

 • September 21, 2023 at 3:02 pm
  Permalink

  Fantastic post however I was wanting to know if
  you could write a litte more on this topic? I’d
  be very thankful if you could elaborate a little bit further.
  Bless you!

 • Pingback: Online medicatie kopen zonder recept bij het beste Benu apotheek alternatief in Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag Eindhoven Groningen Tilburg Almere Breda Nijmegen Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Limburg Zeeland Online medicatie kopen zonder r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Chat
Send via WhatsApp
error: Don\'t try to copy. Content is protected !!